Zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego

Publikacje / 30.01.2019

W dniu 01.01.2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dot. użytkowania wieczystego gruntów. Z tym dniem z mocy prawa, w przypadkach określonych w ustawie, nastąpi przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Mimo, iż władze miast deklarują, że są gotowe na uwłaszczenie, proces przekształcania może być utrudniony ze względu na ciężkie w interpretacji przepisy prawne oraz fakt, iż wiele nieruchomości posiada nieuregulowany stan prawny.

Ponadto, zgodnie z przepisami przekształceniowymi, reformą nie zostaną objęte wszystkie grunty, takie jak np. chodniki, drogi wewnętrzne na osiedlach, czy place zabaw. Wiele osób może rozczarować także fakt, że proces przekształcenia użytkowania wieczystego może okazać się kosztowny. Aby usprawnić proces wydawania zaświadczeń dot. przekształceń, ustawodawca wprowadził nowelę, zgodnie z którą zaświadczenia mają być wydawane w krótszym niż dotychczas terminie.

Notariusze nie pozostawiają jednak złudzeń – krótszy termin ma charakter czysto instrukcyjny, ze względu na dużą ilość składanych wniosków urzędy w większych miastach nie będą w stanie wydawać zaświadczeń w terminach.