Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Publikacje / 26.02.2020

1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Część rozwiązań ma na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Zmiana obejmuje m.in. skrócenie terminów płatności w transakcjach handlowych. W sytuacji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny do 30 dni – bez możliwości wydłużenia. Wyjątek stanowi podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, dla którego pozostawia się termin 60 dni. Wprowadzono także maksymalny 60-dniowy termin zapłaty w transakcjach w których wierzycielem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca. W transakcjach handlowych, w których strony transakcji należą do tej samej kategorii można ustalić 60-dniowy termin płatności z możliwością wydłużenia, jeżeli nie jest to rażąco nieuczciwe w stosunku do kontrahenta. Należy zauważyć, iż ustalenie przez strony transakcji handlowych terminów dłuższych niż dopuszczalne ustawą będzie skutkowało sankcją w postaci obowiązywania terminów ustawowych.

W związku ze wspomnianą nowelizacją wzrosła również wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych do 11,5%.