Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych

Publikacje / 02.12.2020

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem CIT. Nowelizacja przewiduje także definicję spółki nieruchomościowej, zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, a także 9% stawkę podatkową dla podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR. Dla grup kapitałowych oraz podatników, których przychody za dany rok przekroczyły równowartość 50.000.000 EUR wprowadzony został również obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.

Zgodnie z nowelizacją, przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (i spółek jawnych) wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r., z tym zastrzeżeniem, że spółki komandytowe mogą odroczyć stosowanie nowych regulacji, a w konsekwencji uzyskać status podatnika CIT dopiero z dniem 1 maja 2021 r.