Audyty spółek kapitałowych zakończone zmianami satysfakcjonującymi wspólników

Aktualności / 01.07.2022

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg audytów spółek kapitałowych mających kilkunastoletnią, czy też kilkudziesięcioletnią historię działalności w biznesie. Audyty pozwoliły poznać wspólnikom oraz zarządom spółek zagrożenia w dalszej działalności ze względu na nieprecyzyjne zapisy umowne, czy też postanowienia umów nieadekwatne do rozmiaru obecnie prowadzonej działalności.

W ramach świadczonego wsparcia prawnego prawników kancelarii, we wszystkich przypadkach w sposób kompromisowy i bezpieczny udało się wypracować nie tylko nowe postanowienia tych umów ale również wprowadzić regulaminy i inne dokumenty niezbędne dla dalszej działalności i rozwoju firm.

W zależności od potrzeb poszczególnych Klientów, radcowie prawni obsługiwali procesy podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółek jak również dokonywali umorzenia udziałów.