Specjalizacje

Prawo inwestycyjne i budowlane

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie prawa inwestycyjnego i budowlanego, skoncentrowane na efektywnym przygotowaniu, realizacji oraz odbiorze inwestycji.

Prawo inwestycyjne i budowlane

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w sprawach dotyczących nieruchomości.

Nieruchomości

Umowy dla biznesu

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach dotyczących zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

Umowy dla biznesu

Pozostałe specjalizacje

Prawo korporacyjne

Obsługa prawna pracodawców

Prawo procesowe i arbitraż

Zamówienia publiczne

Prawo geologiczne i górnicze

Jesteście w dobrych rękach specjalistów znających reguły prawne.

Zobacz referencje