Strefa wiedzy

Utrzymane w mocy warunki zabudowy pozwalają Klientowi kontynuować inwestycję

Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta działającego w branży deweloperskiej w sporze sądowym dotyczącym korzystnej dla Klienta decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na zamierzenie inwestycyjne obejmujące budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosło kilka stron postępowania, zarzucając wady w analizie urbanistycznej sporządzonej przez organ I instancji, naruszenie zasady dobrego sąsiedztwa oraz w szczególności niewłaściwe uznanie przez organy, że planowana inwestycja ma obejmować zabudowę jednorodzinną, […]

Pozostałe wpisy

Utrzymane w mocy warunki zabudowy pozwalają Klientowi kontynuować inwestycję

Doświadczenie

Utrzymane w mocy warunki zabudowy pozwalają Klientowi kontynuować inwestycję

Zabezpieczenia prawne w umowach biznesowych: Jak chronić firmę przed ryzykiem

Publikacja

Zabezpieczenia prawne w umowach biznesowych: Jak chronić firmę przed ryzykiem

Konsekwencje wykonania umowy niezgodnie z treścią oświadczenia z art. 117 ust. 4 PZP

Publikacja

Konsekwencje wykonania umowy niezgodnie z treścią oświadczenia z art. 117 ust. 4 PZP

PGNiG nalicza karę za nieodebrany wolumen gazu. Sąd stwierdza – kara się nie należy

Doświadczenie

PGNiG nalicza karę za nieodebrany wolumen gazu. Sąd stwierdza – kara się nie należy

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – podstawy prawne (cz. 1)

Publikacja

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – podstawy prawne (cz. 1)

Rozwój kompetencji członków naszego zespołu

Aktualność

Rozwój kompetencji członków naszego zespołu

Roboty budowlane niewymienione wprost w przedmiarze robót nie zawsze stanowią roboty dodatkowe. Zakres robót określa całość dokumentacji kontraktowej, w tym STWiORB

Doświadczenie

Roboty budowlane niewymienione wprost w przedmiarze robót nie zawsze stanowią roboty dodatkowe. Zakres robót określa całość dokumentacji kontraktowej, w tym STWiORB

Kontrakty budowlane: Kluczowe elementy i zasady

Publikacja

Kontrakty budowlane: Kluczowe elementy i zasady

Dobrze sformułowana umowa z medycyną pracy pozwoli pracodawcy uniknąć problemów

Doświadczenie

Dobrze sformułowana umowa z medycyną pracy pozwoli pracodawcy uniknąć problemów

Rola prawnika w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Jak pomagać klientom w osiągnięciu celów?

Publikacja

Rola prawnika w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Jak pomagać klientom w osiągnięciu celów?

Doradztwo oraz kompleksowe przygotowanie zmian statutu spółki akcyjnej

Doświadczenie

Doradztwo oraz kompleksowe przygotowanie zmian statutu spółki akcyjnej

Co może zrobić wykonawca, gdy ma problem z uzyskaniem referencji?

Publikacja

Co może zrobić wykonawca, gdy ma problem z uzyskaniem referencji?