Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu

Doświadczenie / 20.03.2024

Adwokaci i radcy prawni kancelarii opracowali na rzecz Klienta, prowadzącego działalność w branży lotniczej, umowę o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu wraz z jego infrastrukturą, a następnie wynegocjowali warunki umowy z kontrahentem Klienta.

W pierwszej kolejności prawnicy dokonali audytu potrzeb Klienta uwzględniającego model biznesowy prowadzonej przez niego działalności operacyjnej.

Celem Klienta pozostawało powierzenie administrowania swoim zakładem wyspecjalizowanemu podmiotowi, którego usługi zapewnią możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nieprzerywany, przede wszystkim z uwzględnieniem najwyższych parametrów technicznych, technologicznych, środowiskowych i bezpieczeństwa.

Zakresem usług kontrahenta objęto m. in.:

  • utrzymanie zakładu, instalacji, maszyn, urządzeń, sprzętu;
  • konserwacje i przeglądy;
  • naprawy i usuwanie awarii;
  • zarządzanie obiektami;
  • zarządzanie awariami;
  • zarządzanie, utrzymanie i aktualizacja dokumentacji;
  • prowadzenie magazynu części zamiennych;
  • organizowanie obowiązkowych kontroli obiektów;
  • zarządzanie roszczeniami z tytułu wad.

Poza opracowaniem projektu umowy zgodnie z oczekiwaniami Klienta, prawnicy Kancelarii przygotowali założenia dotyczące spełniania SLA (standardów jakościowych dla świadczonych usług) przez kontrahenta Klienta.

Na dalszym etapie realizacji tego projektu prowadziliśmy w imieniu Klienta negocjacje, które zakończyły się zawarciem umowy na satysfakcjonujących go warunkach. Zadbaliśmy również, aby kontrahent Klienta po zawarciu umowy ustanowił na jego rzecz przewidziane w niej zabezpieczenia.

Wysiłek włożony w ten skomplikowany i kilkumiesięczny projekt, zaowocował zawarciem umowy, która zabezpiecza interesy Klienta, co pokazały pierwsze miesiące jej realizacji.