Doświadczenie

Dobrze przygotowane ogólne warunki umów podwykonawczych o roboty budowlane ułatwiają zawieranie umów i usprawniają realizację inwestycji

Doświadczenie

Dobrze przygotowane ogólne warunki umów podwykonawczych o roboty budowlane ułatwiają zawieranie umów i usprawniają realizację inwestycji

Skuteczne wsparcie prawne w przeprowadzaniu procesu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Doświadczenie

Skuteczne wsparcie prawne w przeprowadzaniu procesu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Doradztwo i pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Doświadczenie

Doradztwo i pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu

Doświadczenie

Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu

Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Doświadczenie

Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Doświadczenie

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Doświadczenie

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Doświadczenie

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Doświadczenie

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Doświadczenie

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK