Skuteczne wsparcie prawne w przeprowadzaniu procesu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Doświadczenie / 15.04.2024

Radcy prawni i adwokaci kancelarii przeprowadzili dla Klienta z branży wydobywczej proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Procedura obejmowała kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie przekształcenia, poczynając od wstępnej analizy prawnej obejmującej m.in. wpływ przekształcenia spółki na prowadzoną przez Klienta koncesjonowaną działalność gospodarczą oraz ustalenie obowiązków, jakie uprzednio należało spełnić w związku z posiadaniem przez Klienta nieruchomości rolnych.

W toku całej procedury prawnicy kancelarii m.in.:

  • przygotowali dla Klienta wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych;
  • sporządzili projekt planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami;
  • przygotowali stosowne wnioski do sądu rejestrowego.

Dodatkowo kancelaria udzieliła Klientowi wsparcia związanego z wyborem podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy.

Doświadczenie i wiedza prawników kancelarii pozwoliła Klientowi sprawnie i bezpiecznie pod kątem prawnym przeprowadzić proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Dzięki doradztwu ze strony kancelarii, Klient przed rozpoczęciem procesu przekształcenia, przeprowadził wszystkie wymagane przepisami prawa czynności, w tym w szczególności te wiążące się z posiadaniem nieruchomości rolnych, których pominięcie mogłoby wiązać się z unieważnieniem całego procesu przekształcenia.