Publikacje

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla wszystkich wspólników większościowych w spółkach z o.o. dotycząca podlegania przez nich ubezpieczeniu społecznemu

Publikacje

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla wszystkich wspólników większościowych w spółkach z o.o. dotycząca podlegania przez nich ubezpieczeniu społecznemu

Deweloperzy zyskają dodatkowy czas na realizację inwestycji na dotychczasowych zasadach

Publikacje

Deweloperzy zyskają dodatkowy czas na realizację inwestycji na dotychczasowych zasadach

Czy nowe warunki techniczne dla budynków stanowić będą kolejne utrudnienia procesów inwestycyjnych dla deweloperów?

Publikacje

Czy nowe warunki techniczne dla budynków stanowić będą kolejne utrudnienia procesów inwestycyjnych dla deweloperów?

Brak zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren nie uniemożliwi realizacji inwestycji drogowej

Publikacje

Brak zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren nie uniemożliwi realizacji inwestycji drogowej

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Publikacje

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Doświadczenie

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Publikacje

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Publikacje

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Publikacje

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Zleceniobiorca to nie podwykonawca

Publikacje

Zleceniobiorca to nie podwykonawca