Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Publikacje / 19.02.2024

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie najczęściej nie nastręcza pracodawcom żadnego problemu. Trudności zaczynają się dopiero, gdy chodzi o udzielanie urlopu wypoczynkowego niepełnoetatowcom.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego tej grupie pracowników zależą bowiem od tego w jaki sposób pracownicy ci wykonują pracę, tj. czy świadczą ją codziennie (np. po 4 godziny na dobę), czy też świadczą ją tylko przez kilka dni w tygodniu w różnym wymiarze czasu pracy.

Zacznijmy zatem od tego, jak prawidłowo należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnoetatowcowi. Otóż, ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dokonuje się w takim wypadku w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru jego czasu pracy (etatu), biorąc za podstawę wymiar urlopu, wynikający z jego stażu pracy/stażu urlopowego (czyli 20 albo 26 dni). Po dokonaniu tych wyliczeń, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Po ustaleniu wymiaru urlopu niepełnoetatowca w dniach, dokonujemy przeliczenia tego urlopu na godziny. Powyższe przeliczenie jest konieczne, aby następnie prawidłowo udzielać wymiar urlopu wypoczynkowego.

Należy pamiętać, że urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu roboczym (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy).

Dla przykładu pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu z wymiarem urlopu wypoczynkowego ustalonym na 13 dni urlopowych (104 godziny urlopu), pracującemu codziennie po 4 godziny na dobę od poniedziałku do piątku, którego norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, urlopu będziemy udzielać na każdy jego dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny jego dobowego wymiaru czasu pracy. Takiemu pracownikowi, który zawnioskuje o urlop wypoczynkowy od poniedziałku do piątku udzielimy łącznie 20 godzin urlopu wypoczynkowego (5 dni x 4 godz.).

Niekiedy pracodawcy mają odczucie, że dochodzi do „nadużycia” tego prawa ze strony pracowników, szczególnie wówczas, gdy pracownicy wnioskują o udzielenie urlopu wypoczynkowego w tygodniach, w których mają zaplanowaną mniejszą liczbę dni pracy. Wtedy bowiem udzielając im urlopu wypoczynkowego, „zdejmuje się” im z wymiaru ich urlopu wypoczynkowego mniejszą liczbę godzin urlopu niż pracownikom pracującym codziennie po 4 godziny, przy czym czasu wolnego od pracy (urlopu) obie grupy mają tyle samo.

Bez względu jednak na odczucia z tym związane i poczucie, że jedna grupa „traci” względem drugiej, należy urlopu wypoczynkowego udzielać w sposób prawidłowy, tj. w dni pracy pracownika, w wymiarze godzinowym.