Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Doświadczenie / 28.02.2024

Prawnicy kancelarii świadczyli na rzecz Klienta pomoc prawną w przedmiocie zawarcia umowy o wykonanie badań geologicznych i geofizycznych związanych z lokalizacją obiektu SMR.

Wsparcie prawne obejmowało analizę projektów umów dotyczących wstępnego rozpoznania w obszarze geologii przydatności lokalizacji pod realizację obiektu SMR oraz w zakresie badań geologicznych i geofizycznych niezbędnych do takiego rozpoznania.

Prawnicy kancelarii przygotowali dla Klienta opinie do projektów umów w obszarze ryzyk związanych z zaproponowanymi postanowieniami umownymi, wprowadzili zmiany do projektów umów polegające na usunięciu niekorzystnych postanowień oraz uzupełnieniu projektów umów o oczekiwane przez Klienta warunki, w szczególności w zakresie rodzaju i terminów płatności wynagrodzenia, zasad wyłączności i poufności.

Pomoc prawna kancelarii zapewniła Klientowi bezpieczeństwo nie tylko w zakresie formalno-prawnym, ale również biznesowym.