Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Utrzymanie w obrocie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Doświadczenie

Utrzymanie w obrocie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie o zapłatę

Aktualności

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie o zapłatę

Sukces w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Aktualności

Sukces w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Sukces w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Aktualności

Sukces w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Postępowania sądowe w sprawie przeciwko Abener Energia S.A. i Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Aktualności

Postępowania sądowe w sprawie przeciwko Abener Energia S.A. i Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Obsługa inwestycji budowy sieci ciepłowniczych

Aktualności

Obsługa inwestycji budowy sieci ciepłowniczych

Nowy Klient

Aktualności

Nowy Klient

Wsparcie prawne Inżyniera Kontraktu przy budowie S-7

Aktualności

Wsparcie prawne Inżyniera Kontraktu przy budowie S-7

Obsługa kontraktu - Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ul. Marymonckiej

Aktualności

Obsługa kontraktu - Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ul. Marymonckiej

Podpisanie umowy z nowym Klientem

Aktualności

Podpisanie umowy z nowym Klientem

Rozstrzygnięcie Sądu w precedensowej sprawie

Aktualności

Rozstrzygnięcie Sądu w precedensowej sprawie

Wygrana w sprawie roszczeń przeciwko GDDKiA

Aktualności

Wygrana w sprawie roszczeń przeciwko GDDKiA