Postępowania sądowe w sprawie przeciwko Abener Energia S.A. i Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Aktualność / 02.05.2016

W związku z brakiem płatności Generalnego Wykonawcy – Abener Energia S. A. wobec podwykonawców wykonujących roboty budowalne związane z realizacją inwestycji p.n. „Kontrakt nr DT/9/2012 dotyczący budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.” kancelaria działając imieniem Klientów wystąpiła na drogę postępowania sądowego w trzech sprawach, które dotyczą wyegzekwowania solidarnie od Wykonawcy i Inwestora – Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wszelkich przysługujących Klientom wierzytelności.

Łączna wartość roszczeń obejmuje kwotę ponad 17,5 milionów złotych.