Sukces w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Aktualności / 07.06.2016

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił powództwo Klienta kancelarii w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o.

Sąd Okręgowy podzielił zapatrywania prawników kancelarii podnoszone w toku procesu i uznał, że udzielenie absolutorium nie skutkuje powołaniem danej osoby na funkcję członka zarządu na dalszy okres, znaczenie prawne w tym zakresie ma bowiem wyłącznie uchwała w przedmiocie powołania tejże osoby na wskazaną funkcję.

Orzeczenie Sądu w przedmiotowej sprawie jest prawomocne.