Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Reprezentacja wierzyciela spółki z o.o. w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu tej spółki

Doświadczenie

Reprezentacja wierzyciela spółki z o.o. w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu tej spółki

Zakres przedmiotowy umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Doświadczenie

Zakres przedmiotowy umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Dobrze przygotowany i wynegocjowany ZUZP nie jest trudno wdrożyć w życie

Doświadczenie

Dobrze przygotowany i wynegocjowany ZUZP nie jest trudno wdrożyć w życie

Zmiana umowy o realizację zamówienia publicznego przed jej zawarciem

Doświadczenie

Zmiana umowy o realizację zamówienia publicznego przed jej zawarciem

Dochodzenie roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia umownego przez wykonawcę

Aktualność

Dochodzenie roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia umownego przez wykonawcę

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Doświadczenie

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Audyty spółek kapitałowych zakończone zmianami satysfakcjonującymi wspólników

Aktualność

Audyty spółek kapitałowych zakończone zmianami satysfakcjonującymi wspólników

Nabycie wierzytelności wynikających z umowy kredytu oraz przeniesienie zabezpieczeń na rzecz podmiotu niebędącego bankiem

Doświadczenie

Nabycie wierzytelności wynikających z umowy kredytu oraz przeniesienie zabezpieczeń na rzecz podmiotu niebędącego bankiem

Wsparcie prawne wykonawców robót geologicznych w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wierceń

Doświadczenie

Wsparcie prawne wykonawców robót geologicznych w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wierceń

Nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach

Publikacja

Nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach

Roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia umownego - wsparcie wykonawców

Aktualność

Roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia umownego - wsparcie wykonawców

Pomoc prawna w sprawie zakończenia i rozliczenia inwestycji budowlanej

Aktualność

Pomoc prawna w sprawie zakończenia i rozliczenia inwestycji budowlanej