Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum

Publikacje

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum

Start in Podkarpackie – obsługa start-upów – IV runda inkubacji

Aktualności

Start in Podkarpackie – obsługa start-upów – IV runda inkubacji

Dozwolone kary umowne za nieterminowe wypłaty dla podwykonawców

Publikacje

Dozwolone kary umowne za nieterminowe wypłaty dla podwykonawców

Sukces w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Aktualności

Sukces w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Skuteczne rozmowy negocjacyjne w sprawie umowy sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości

Aktualności

Skuteczne rozmowy negocjacyjne w sprawie umowy sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości

Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu

Publikacje

Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu

Podatek CIT – spółki jawne mają czas do 31 stycznia 2021 r.

Publikacje

Podatek CIT – spółki jawne mają czas do 31 stycznia 2021 r.

Status podatnika CIT uchroni wspólników spółki osobowej przed daniną solidarnościową

Publikacje

Status podatnika CIT uchroni wspólników spółki osobowej przed daniną solidarnościową

Spółka komandytowa może odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT

Publikacje

Spółka komandytowa może odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT

Nowelizacja CIT neutralna podatkowo dla komplementariuszy

Publikacje

Nowelizacja CIT neutralna podatkowo dla komplementariuszy

Specjalny fundusz inwestycyjny – alternatywa dla estońskiego CIT

Publikacje

Specjalny fundusz inwestycyjny – alternatywa dla estońskiego CIT

Kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Aktualności

Kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą