Status podatnika CIT uchroni wspólników spółki osobowej przed daniną solidarnościową

Publikacja / 29.12.2020

Uzyskanie przez spółkę komandytową, bądź spółkę jawną statusu podatnika CIT sprawi, że jej wspólnicy będący osobami fizycznymi prawdopodobnie nie będą zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej. W wyniku nowelizacji dochody wspólników spółek komandytowych oraz spółek jawnych z tytułu udziału w zyskach tych spółek – opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30a ustawy o PIT), a tym samym dochodów tych nie będzie uwzględniać się przy ustalaniu podstawy daniny solidarnościowej.