Skuteczne rozmowy negocjacyjne w sprawie umowy sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości

Aktualność / 18.01.2021

Po przeprowadzonych przez prawników kancelarii negocjacjach, Klienci kancelarii zawarli na korzystnych dla siebie warunkach umowę sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości, dzięki której stali się jej wyłącznymi właścicielami. Współwłaściciele nieruchomości pozostawali w wieloletnim sporze co skuteczności nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości przez Klientów kancelarii. Dzięki skutecznym rozmowom prowadzonych z udziałem adwokat Małgorzaty Wojciechowskiej negocjacje przebiegły zgodnie z oczekiwaniami Klientów, umożliwiając nabycie nieruchomości i kompleksowe zakończenie sporów sądowych związanych z nieruchomością toczących się z udziałem współwłaścicieli nieruchomości.