Sukces w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Aktualności / 25.01.2021

Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ok. 60.000 złotych wytoczone przez Klienta kancelarii. Przedmiotem niniejszej sprawy było dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z bezskutecznością egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, na podstawie art. 299 k.s.h.

Sąd w pełni podzielił argumentację podnoszoną przez prawników kancelarii, uwzględniając roszczenia powoda.