Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Doświadczenie

Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Publikacja

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Doświadczenie

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Obsługa pracodawców - nowy Klient

Aktualność

Obsługa pracodawców - nowy Klient

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Doświadczenie

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Doświadczenie

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Publikacja

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Doświadczenie

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Publikacja

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Doświadczenie

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Publikacja

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Zleceniobiorca to nie podwykonawca

Publikacja

Zleceniobiorca to nie podwykonawca