Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Rozliczenie umowy podwykonawczej

Aktualności

Rozliczenie umowy podwykonawczej

Zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie terenów górniczych

Publikacje

Zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie terenów górniczych

Wady przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki

Doświadczenie

Wady przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki

Wsparcie prawne przy budowie zakładu produkcyjnego

Aktualności

Wsparcie prawne przy budowie zakładu produkcyjnego

Państwowa służba geologiczna – zmiany

Publikacje

Państwowa służba geologiczna – zmiany

Złoża strategiczne – zmiany w prawie górniczym i geologicznym

Aktualności

Złoża strategiczne – zmiany w prawie górniczym i geologicznym

Doradztwo w postępowaniu przetargowym - sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie skargi na orzeczenie KIO w sprawie przetargu o wartości blisko 200 mln. zł

Doświadczenie

Doradztwo w postępowaniu przetargowym - sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie skargi na orzeczenie KIO w sprawie przetargu o wartości blisko 200 mln. zł

Tylko rzetelny audyt u pracodawcy pozwoli wyeliminować słabe strony stosowanych przez niego rozwiązań w zakresie prawa pracy

Doświadczenie

Tylko rzetelny audyt u pracodawcy pozwoli wyeliminować słabe strony stosowanych przez niego rozwiązań w zakresie prawa pracy

Kategoria nieistniejących uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Publikacje

Kategoria nieistniejących uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na spółki kapitałowe

Publikacje

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na spółki kapitałowe

Czy zawsze możliwe jest poleganie na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka konsorcjum?

Publikacje

Czy zawsze możliwe jest poleganie na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka konsorcjum?

Pojęcie „sporu” na gruncie art. 210 § 1 KSH

Publikacje

Pojęcie „sporu” na gruncie art. 210 § 1 KSH