Rozliczenie umowy podwykonawczej

Aktualność / 17.11.2023

Z sukcesem przeprowadziliśmy proces rozliczenia umowy podwykonawczej, w ramach której Klient – wykonawca, powierzył podwykonawcy wykonanie prac z branży elektrycznej, w związku z realizowanym przez niego kontraktem dotyczącym wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej na terenie szpitala wojewódzkiego.

Przedmiotem sporu na tle rozliczeń pozostawały kwestie związane z zaprzestaniem realizacji prac przez podwykonawcę przed ich zakończeniem, ujawnieniem się wad i usterek w wykonanym zakresie prac oraz odmową ich usunięcia przez podwykonawcę, co z kolei skutkowało koniecznością wdrożenia przez Klienta wykonania zastępczego i poniesienia związanych z tym kosztów.

Dzięki pomocy prawników Kancelarii, pomiędzy stronami wypracowane zostało porozumienie, w wyniku którego doszło do kompleksowego rozliczenia wzajemnych roszczeń na zasadach satysfakcjonujących obie strony.