Czy od 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych?

Publikacja / 23.11.2023

Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367), wprowadza zmianę w zakresie zasad dofinansowania zakupu szkieł kontaktowych przez pracodawcę.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom nie tylko okularów, lecz także szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza. 

Zgodnie ze znowelizowanym § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

A zatem pracodawca powinien ustalić zasady na jakich będzie się odbywało to „zapewnienie”, np. ustalając zasady dofinansowania zakupu tych okularów lub szkieł kontaktowych pracownikom, którzy wymagają ich stosowania do wykonywania pracy z monitorem ekranowym.