Strefa wiedzy

Pozostałe wpisy

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Publikacje

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Doświadczenie

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Obsługa pracodawców - nowy Klient

Aktualności

Obsługa pracodawców - nowy Klient

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Doświadczenie

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Doświadczenie

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Publikacje

Zatrudnienie niepełnoetatowca a urlop wypoczynkowy

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Doświadczenie

Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Publikacje

Warto wyjaśniać treść SWZ z zamawiającym

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Doświadczenie

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Publikacje

Czy w interesie inwestora jest wyłączanie lub ograniczanie prawa do przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane?

Zleceniobiorca to nie podwykonawca

Publikacje

Zleceniobiorca to nie podwykonawca

Odejście z pracy w trakcie roku kalendarzowego, a urlop wypoczynkowy

Publikacje

Odejście z pracy w trakcie roku kalendarzowego, a urlop wypoczynkowy