Tylko rzetelny audyt u pracodawcy pozwoli wyeliminować słabe strony stosowanych przez niego rozwiązań w zakresie prawa pracy

Doświadczenie / 16.10.2023

Radcowie prawni Kancelarii nie tylko opracowują dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, obwieszczenia, wzory dokumentów niezbędnych w dziale kadr, ale też doradzają, jak bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzić te zmiany w życie.

Nasze doświadczenie wskazuje, że aby rzetelnie opracować dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta przepisy wewnątrzzakładowe czy też wzory dokumentów, należy najpierw przeprowadzić skrupulatny audyt posiadanych przez pracodawcę dokumentów/regulaminów, poznać jego potrzeby i profil działalności, dokonać oceny zebranego materiału, a następnie przedstawić pracodawcy nie tylko wyniki tego audytu, ale i propozycje rozwiązań.

Taką metodę działania zastosowaliśmy w jednej z większych firm produkcyjnych, realizującej swoje projekty również poza granicami RP. Najpierw przeprowadziliśmy rzetelny audyt stosowanych u tego pracodawcy przepisów, procedur, wzorów dokumentów, poznaliśmy jego potrzeby, a następnie zaproponowaliśmy rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Nasi Klienci, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, zyskują pewność, że wdrożone u nich z pomocą Kancelarii rozwiązania, nie tylko są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, ale co najważniejsze, są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zmniejszają ryzyko sporów z pracownikami.