Reprezentacja Klienta w sprawie sądowej o zwrot zaliczki w związku z odstąpieniem od umowy

Aktualność / 11.03.2022

Kancelaria nawiązała współpracę z Klientem – Spółką będącą renomowanym producentem nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej.

Aktualnie reprezentujemy Klienta w sporze sądowym dotyczącym roszczenia o zwrot zaliczki uiszczonej przez niego na rzecz kontrahenta w związku z zawartą umową sprzedaży specjalistycznego pieca przemysłowego do przetapiania materiałów, od której Klient kancelarii odstąpił z przyczyn leżących po stronie kontrahenta. Wartość umowy opiewa na kwotę ok. 600.000 zł.