Roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia umownego – wsparcie wykonawców

Aktualność / 25.05.2022

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów – przedsiębiorców z branży budowlanej – pomoc prawną w zakresie dotyczącym możliwości dochodzenia względem Zamawiających roszczeń finansowych dotyczących zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umów o roboty budowlane, w tym umów realizowanych w ramach zamówień publicznych oraz roszczeń czasowych dotyczących przedłużenia terminów na realizację tych umów, w związku ze zmianą stosunków zaistniałą wskutek m.in. wojny w Ukrainie, epidemii COVID-19, inflacji, a w konsekwencji znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych, sprzętów i urządzeń, czy zerwaniem łańcuchów dostaw.

Doradztwo prawne świadczone przez radców prawnych i adwokatów kancelarii obejmuje w szczególności analizę prawną w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o postanowienia umowne, w tym warunki FIDIC, jak również w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Ponadto świadczymy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną w zakresie przygotowywania i formułowania roszczeń względem Zamawiających, jak równiez wspracie prawne w obszarze prowadzenia rozmów, negocjacji z Zamawiającymi.