Sukces Kancelarii w sprawie przeciwko GDDKiA

Aktualność / 22.11.2012

Miło nam poinformować, iż w dniu 30 października Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości roszczenie Klientów Kancelarii (wiodącej w regionie firmy z branży budowalnej) przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za zrealizowane prace w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40) Jędrzychowice – Korczowa od km 561+357 do km 565+454”.

Orzekający w tej sprawie Sąd w całości podzielił argumentację prawników naszej Kancelarii co do zaistnienia odpowiedzialności solidarnej inwestora (GDDKiA) za zobowiązania podwykonawcy (Klienta Kancelarii), o której mowa w art. 647(1) Kodeksu cywilnego, mimo że wykonawca ten nie miał pisemnej zgody GDDKiA na realizację powierzonego mu zakresu robót.

Klienta w tej sprawie reprezentowała adwokat Małgorzata Wojciechowska.