Usługi

Audyty nieruchomości

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne i prawno-podatkowe nabywanych lub wykorzystywanych nieruchomości, uwzględniające prawo własności, prawa przysługujące osobom trzecim, obciążenia nieruchomości, sytuację planistyczną, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ochronę konserwatorską, ochronę środowiska oraz sytuację podatkową nieruchomości.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy