Usługi

Obiekty komercyjne

Zapewniamy wszechstronne wsparcie prawne właścicieli i podmiotów zarządzających obiektami komercyjnymi, w tym: wsparcie w komercjalizacji i rekomercjalizacji obiektów, obsłudze i zarządzaniu obiektami oraz w postępowaniach sądowych; wsparcie w sprawach dotyczących rozwiązywania umów z najemcami i dzierżawcami oraz zwrotu lokali, a także w odzyskiwaniu należności; sporządzanie regulaminów oraz innej dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie obiektów komercyjnych; sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów najmu i dzierżawy, a także dokumentacji związanej z zabezpieczeniem tych umów i ich realizacją.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy