Usługi

Spory na tle stosunków korporacyjnych

Oferujemy wszechstronne wsparcie w sporach na tle stosunków korporacyjnych, w tym w sporach wspólników ze spółką, sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki oraz w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy