Usługi

Zabezpieczenia umów

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie wyboru najbardziej korzystnej formy zabezpieczenia umów, uwzględniające kwalifikację i prawną ocenę zabezpieczeń umownych. Sporządzamy, opiniujemy i weryfikujemy dokumentacje związane z zabezpieczeniem umów, w tym gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, umowy poręczenia, kaucji, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu zwykłego, rejestrowego i finansowego, weksli oraz akredytyw.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy