Kontrola trzeźwości pracownika

Publikacja / 17.02.2023

Na podstawie ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

W chwili obecnej radca prawny specjalizujący się w prawie pracy wspólnie z naszymi Klientami pracuje nad wprowadzeniem zmian dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego z zakładów pracy.