Korzystne rozliczenie umowy o roboty budowlane w drodze mediacji

Aktualność / 18.02.2020

Radcom prawnym i adwokatom naszej kancelarii udało się z sukcesem zakończyć negocjacje i doprowadzić do ugody mediacyjnej, która została zatwierdzona przez Sąd właściwy do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Ugoda mediacyjna została zawarta na warunkach satysfakcjonujących Klienta kancelarii i pozwoliła uniknąć wieloletniego postępowania sądowego.

Klient kancelarii otrzymał zapłatę w wysokości ponad 800 000 zł (co stanowiło ponad 80% dochodzonego roszczenia).

Sprawa sądowa dotyczyła rozliczenia podwykonawcy realizującego roboty z zakresu instalacji elektrycznych na podstawie umowy o roboty budowlanej zawartej z zagraniczną spółką w ramach inwestycji realizowanej w Polsce.