Restrukturyzacja zadłużenia – obsługa prawna procesu

Aktualność / 04.04.2023

Adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii świadczyli kompleksową pomoc prawną związaną z przeprowadzeniem skomplikowanego oraz wieloaspektowego procesu restrukturyzacji wierzytelności przysługujących podmiotom trzecim względem Klienta kancelarii oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty tych wierzytelności. Proces restrukturyzacji dotyczył pochodzących z różnych tytułów wierzytelności w łącznej wysokości ok. 400 milionów zł oraz realizowany był na przestrzeni ok. 8 miesięcy. Zaproponowane przez kancelarię rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie warunków porozumień satysfakcjonujących wszystkie strony.