Sprawa sądowa o zapłatę kar umownych za nieodebrane paliwo gazowe

Aktualność / 05.05.2023

Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii reprezentują Klienta prowadzącego zakład produkcyjny w sprawie o zapłatę kar umownych w kwocie prawie 1 miliona złotych w związku z nieodebraną w 2021r. ilością zamówionego paliwa gazowego na podstawie umowy.

W procesie sąd będzie musiał rozstrzygnąć ważne kwestie, decydujące o odpowiedzialności przedsiębiorców za zaciągnięte w 2020r. zobowiązania, które nie mogły być zrealizowane w okresie pandemii.