Sukces w sprawie o zniesienie współwłasności stacji TRAFO

Aktualności / 04.11.2019

Sąd Okręgowy w Krośnie uwzględnił apelację Klienta reprezentowanego przez adwokatów i radców prawnych kancelarii. Sprawa miała charakter precedensowy i dotyczyła zniesienia współwłasności stacji transformatorowej (TRAFO) zlokalizowanej w budynku galerii handlowej. Najemcy powierzchni handlowych w galerii na podstawie zawartych umów najmu zobligowani byli partycypować m.in. w kosztach budowy stacji transformatorowej powstającej w budynku galerii, przy czym umowy te nie przewidywały dla najemców żadnego ekwiwalentu z tytułu ponoszenia kosztów budowy wspomnianej stacji TRAFO. Po wybudowaniu stacji transformatorowej jeden z najemców wystąpił do sądu o zniesienie współwłasności stacji transformatorowej i zasądzenie od Klienta kancelarii – właściciela galerii handlowej – spłaty udziału we współwłasności, argumentując iż przez partycypowanie w kosztach budowy TRAFO najemcy stali się jej współwłaścicielami.

Sąd pierwszej instancji podzielił argumenty najemców i dokonał zniesienia współwłasności stacji TRAFO, przyznając ją na wyłączną własność naszego Klienta (właściciela galerii) i jednocześnie zasądzając spłaty udziałów na rzecz wszystkich najemców, którzy brali udział w pokrywaniu kosztów budowy stacji transformatorowej.

Z orzeczeniem tym nie zgodził się nasz Klient, a wniesiona przez prawników kancelarii apelacja opierała się przede wszystkim na twierdzeniu, że na gruncie przedmiotowej sprawy w ogóle nie doszło do powstania współwłasności, a tym samym wniosek o jej zniesienie jest bezzasadny. Sąd Okręgowy w Krośnie podzielił w całości argumenty podnoszone w toku postępowania apelacyjnego co do tytułów powstania współwłasności i uznał, że jednostronne zobowiązanie do partycypowania w kosztach budowy stacji TRAFO nie spowodowało po stronie najemców galerii handlowej powstania współwłasności.

Orzeczenie w niniejszej sprawie jest prawomocne.