Usługi

Odwołania i skargi w zamówieniach publicznych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach odwoławczych i skargowych. Sporządzamy odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skargi od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Reprezentujemy zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy