Usługi

Szkolenia z prawa zamówień publicznych

Organizujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia ze wszystkich aspektów prawa zamówień publicznych dla kadry zarządzającej oraz pracowników zamawiających i wykonawców. Przekazujemy na nich ekspercką wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem organizowania oraz udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy