Kompleksowe i korzystne dla wynajmującego rozliczenie umowy najmu

Aktualność / 14.09.2020

Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem przeprowadzili negocjacje dotyczące ugodowego zakończenia wieloletnich sporów dotyczących wzajemnych roszczeń wynajmującego oraz najemcy związanych z umową najmu w galerii handlowej. Negocjacje z udziałem prawników kancelarii doprowadziły do zawarcia porozumienia, a kolejno ugody sądowej, na warunkach satysfakcjonujących Klienta (wynajmującego), który został zaspokojony w łącznej kwocie ok. 750.000 zł (co stanowiło ok. 75% dochodzonego roszczenia). Jednocześnie, w wyniku zawartego porozumienia strona przeciwna zrzekła się w całości roszczeń dochodzonych przeciwko Klientowi kancelarii w kwocie ok. 2.000.000 zł.

Sprawy sądowe dotyczyły rozliczenia wzajemnych roszczeń stron umowy najmu: ze strony wynajmującego roszczeń o zapłatę czynszu, opłat eksploatacyjnych, kar umownych oraz zryczałtowanego odszkodowania, zaś ze strony najemcy roszczeń odszkodowawczych względem wynajmującego.

Zawarcie porozumienia oraz ugody pozwoliło na kompleksowe zakończenie wieloletnich postępowań sądowych toczących się z udziałem Klienta kancelarii.