Nowe uproszczenia w zakresie łączenia spółek

Publikacja / 15.09.2023

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja KSH wprowadzająca nowe przepisy dotyczące m.in. łączenia spółek. 

W wyniku nowelizacji do KSH dodano m.in. art. 5151, który daje możliwość połączenia spółek kapitałowych bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej, w sytuacji, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje łączących się spółek albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. 

Powyższe zmiany wprowadziły wiele korzyści. Przede wszystkim, po połączeniu spółek udział kapitałowy przypadający na poszczególnych wspólników lub akcjonariuszy spółek biorących udział w połączeniu pozostanie taki sam. Ponadto,  przy spełnieniu warunków z art. 5151 KSH, plan połączenia nie musi zawierać m.in. opisu stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź zawiązanie nowej spółki. Zmiana ta wyeliminowała również konieczność podwyższania kapitału zakładowego, a co za tym idzie obowiązek ustalania dopłat. 

Dzięki tej nowelizacji procedura związana z połączeniem spółek została uproszczona poprzez zredukowanie formalności z nią związanych, co pozwoliło na jej przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów.