Obsługa kontraktu – Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ul. Marymonckiej

Aktualność / 28.12.2015

M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. doradzała konsorcjum generalnego wykonawcy realizującemu inwestycję „Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ulicy Marymonckiej”. Wartość zrealizowanego kontraktu to kwota ponad 230 milionów zł.

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili kompleksową obsługę prawną kontraktu obejmującą doradztwo prawne w zakresie postępowania przetargowego, jak również przygotowanie projektów umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach, prawne zabezpieczenie interesów generalnego wykonawcy oraz przedstawianie rozwiązań dla bieżących zagadnień prawnych związanych z realizacją inwestycji.

Inwestycja została zrealizowana z końcem listopada 2015 r.