Rozstrzygnięcie Sądu w precedensowej sprawie

Aktualność / 30.08.2015

Sąd Okręgowy w Warszawie w orzeczeniu z lipca 2015 r. podzielił stanowisko prawników Kancelarii, że istnieje możliwość pozyskania dowodów w trakcie trwania procesu za pośrednictwem detektywa w celu odparcia twierdzeń strony przeciwnej. Takie postępowanie nie jest bezprawne, a więc nie podlega uwzględnieniu w ramach roszczeń o ochronę dóbr osobistych.