Sukces przed Sądem Okręgowym w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Aktualności / 22.07.2021

Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych. W przedmiotowej sprawie, strona powodowa upatrywała naruszenia dóbr osobistych, takich jak cześć, dobre imię oraz renoma przedsiębiorcy w wypowiedziach Klienta kancelarii zawartych w treści wywiadu udzielonego jednemu z portali. W związku z powyższym domagała się opublikowania przeprosin. Sąd I instancji podzielił w całości argumentację prawników kancelarii, iż w okolicznościach sprawy oraz jej szerokiego tła sytuacyjnego, na który składał się całokształt relacji zawodowych konkurencyjnych dla siebie podmiotów związanych z powodem i Klientem kancelarii, działania Klienta kancelarii nie miały charakteru bezprawnego. Z tych względów powództwo zostało oddalone.