Sukces w negocjacjach związanych z wyjściem wspólnika ze spółki z o.o.

Aktualność / 13.01.2020

Po przeprowadzonych przez adwokatów kancelarii negocjacjach, Klientowi kancelarii udało się wyjść ze spółki kapitałowej na korzystnych dla niego warunkach. Klient kancelarii od wielu lat pozostawał w sporze korporacyjnych ze wspólnikami większościowymi, w konsekwencji czego pozbawiony został jakiegokolwiek wpływu na bieżącą działalność spółki. Wspólnik większościowy, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki, uniemożliwił również Klientowi kancelarii dostęp do ksiąg i dokumentów spółki oraz w sposób trwały pozbawił go prawa do dywidendy.

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii bronili praw korporacyjnych Klienta na drodze sądowej kierując przeciwko Spółce pozwy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał podjętych podczas zgromadzeń wspólników. Prawnicy kancelarii wystąpili również o wypłatę na rzecz Klienta kancelarii zaległej dywidendy oraz o udostępnienie mu w trybie art. 212 k.s.h. dokumentów i ksiąg handlowych spółki. Działania podjęte przez adwokatów i radców prawnych kancelarii, a zwłaszcza prawomocny wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego nakazano spółce udostępnienie Klientowi kancelarii dokumentów zawnioskowanych przez niego w trybie kontroli, sprawiły iż spółka podjęła rozmowy w przedmiocie wyjścia Klienta kancelarii ze spółki.

Dzięki wsparciu adwokatów i radców prawnych kancelarii negocjacje przebiegały zgodnie z oczekiwaniami Klienta.