Sukces w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy pośrednictwa nieruchomości

Aktualność / 06.11.2020

Prawnicy kancelarii z sukcesem zakończyli negocjacje i doprowadzili do zawarcia ugody sądowej w sprawie dotyczącej zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ugoda została zawarta na warunkach satysfakcjonujących Klienta kancelarii i pozwoliła uniknąć wieloletniego postępowania sądowego. Wobec zawarcia ugody Klient w szybkim czasie od daty wytoczenia powództwa otrzymał zapłatę w wysokości ok. 60.000 zł (co stanowiło ok. 90% niewypłaconej części wynagrodzenia wynikającego z umowy).