Sukces w sprawie o zapłatę z tytułu umowy dostawy

Aktualności / 10.09.2019

Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę wytoczone przez naszego Klienta. Podstawę dochodzonych roszczeń stanowiła umowa dostawy. W toku procesu strona pozwana podnosiła m.in. zarzut nieważności umowy. Dzięki argumentacji przedstawionej przez prawników naszej kancelarii, Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że umowa łącząca strony została zawarta w sposób prawidłowy, a przez to jest ważna i może stanowić podstawę żądania zapłaty wynagrodzenia za dostarczone towary.