Utrzymanie zabezpieczenia dla Klienta kancelarii

Aktualność / 27.09.2019

Postanowieniem z dnia 06 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, na podstawie którego doszło do zabezpieczenia roszczenia Klienta kancelarii do łącznej sumy ponad 7.000.000,00 złotych poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków posadowionych na tej nieruchomości przysługujących pozwanemu – inwestorowi z branży energetycznej. Sąd II instancji rozpoznając zażalenie drugiej strony podzielił stanowisko i argumentację prezentowaną przez adwokatów i radców prawnych kancelarii.

Powyższe rozstrzygniecie zapadło w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie o zapłatę na rzecz Klienta kancelarii wynagrodzenia za roboty budowlane w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora.