Wsparcie prawne Zamawiającego w zakresie odstąpienia od umowy na budowę drogi wojewódzkiej

Aktualność / 12.09.2021

Radcy prawni świadczyli obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w ramach realizowanego w ramach zamówienia publicznego kontraktu dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej, obejmującego wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID oraz robót budowalnych. Wartość kontraktu wynosiła ponad 20.000.000 zł.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię obejmował m.in. sporządzenie opinii prawnej przedstawiającej kompleksowe rozwiązania dla zagadnień prawnych związanych z realizacją kontraktu oraz możliwością odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także przygotowanie projektów dokumentów związanych z wzajemnym odstąpieniem od kontraktu zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego.