Wygrana w sporze z GDDKiA w sprawie zapłaty za wiercenia na S-19

Aktualności / 20.05.2021

W precedensowym wyroku z dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił w całości argumentację radców prawnych i adwokatów kancelarii, reprezentujących jedną z wiodących firm geologicznych w Polsce w sporze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Rzeszowie w zakresie zasadności domagania się wynagrodzenia za wiercenia kategorii B (grunt/skała) wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wierceń na odcinku drogi krajowej S-19, na odcinku Rzeszów Południe – Babica, która jest cześcią Via Carpatia.

Wyrok ten otwiera wykonawcom możliwość domagania się weryfikacji wynagrodzenia za wykonany zakres wierceń.