Wygrana w sprawie roszczeń przeciwko GDDKiA

Aktualności / 10.07.2015

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w przeważającej części powództwo podwykonawców reprezentowanych przez Kancelarię wytoczone przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę wynagrodzenia w ramach solidarnej odpowiedzialności Inwestora (art. 6471 § 5 k.c.).

Na rzecz Klientów Kancelarii została zasądzona łączna kwota ponad 370.000,00 złotych.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, że uznał za nieważny zapis umowy podwykonawczej, limitujący odpowiedzialność Inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy względem podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia (cen jednostkowych) generalnego wykonawcy wynikającego z umowy o generalne wykonawstwo.